Número 112 Primavera de 2017

Editorial

Rastrejadors d’arxius i hemeroteques


Ho reporta Plató al Fedre. Som en un moment cronològic indeterminat. Aquell en què després hem convingut a veure-hi l’inici de la història: el de l’aparició de l’escriptura. El seu inventor, un tal Theuth, en pondera els avantatges, com a medecina de la memòria i de la saviesa, davant el monarca egipci, Thamus. El qual no s’està tanmateix d’objectar-li que allò que causaran les lletres serà més aviat l’oblit, i que el descobriment en qüestió sols vindrà a ser, com a molt, una forma suplementària de recordar.

...

SUMARI

 

EDITORIAL

Rastrejadors d’arxius i hemeroteques.

 

ESTUDIS

Fina Masdéu Abril, L’aportació de Plàcid Vidal a la literatura del jo.
Arnau Vives Piñas, El vel de Maia de Marià Manent. Sentit i referents orientalistes del dietari de la guerra civil.

AL MARGE
Neus Real, Investigació, escriptores i educació literària: a propòsit d’Aurora Bertrana. Jordi Badia i Pujol, Aproximació crítica a la nova gramàtica de l’Institut.

CARTES I DOCUMENTS

Montserrat Corretger i Francesc Foguet, Epistolari Domènec Guansé / Josep Tarradellas, dues veus de l’exili republicà (1958-1964)

RESSENYES

Ramon Llull, Llull x Llull. Una antologia de textos de Ramon Llull, per Francesc Tous.

Joan Tomàs Martínez Grimalt, El conflicte social en el teatre català del tombant de segle (1890-1909). Identitat de classe, moral social i debat polític, per Joan Martori..

Lluïsa Julià, Maria-Mercè Marçal. Una vida, per Maria Sevilla.

 

NOTA SOBRE ELS AUTORS

NORMES DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

 

ABSTRACT

 

L’aportació de Plàcid Vidal a la literatura del jo

FINA MASDÉU ABRIL INS Gabriel Ferrater i Soler, Reus

 

ABSTRACT: Plàcid Vidal is the author of, among other titles, three books belonging to the memoir genre. They provide interesting direct-witness information about the Catalan literary world of the late nineteenth century and the first decades of the twentieth (up to 1934).

 

El ‘vel de Maia’ de Marià Manent. Sentit i referents orientalistes del dietari de la Guerra Civil

ARNAU VIVES PIÑAS Universitat de Barcelona
 

ABSTRACT:The project examines Orientalist references in El vel de Maia, Marià Manent’s diary of the Spanish Civil War. These references and the associated aesthetic ideas are related to the li­terary conception of the diary, both in the writing process and especially so in the act of publication. The analysis of these sources makes a contribution to the knowledge of the Orientalist stamp on Manent’s poetry.

 

Investigació, escriptores i educació literària: a propòsit d’Aurora Bertrana

NEUS REAL Universitat Autònoma de Barcelona  

 

ABSTRACT: This paper provides a state of the art of the editions and studies on Aurora Bertrana. The aim is both to help guiding potential new publishing projects and research and to contribute to eradicate two recurring fallacies: the lack of support from her father in the author's literary career and the oblivion into which she was relegated as a woman writer.


Aproximació crítica a la nova gramàtica de l’Institut

JORDI BADIA i PUJOL filòleg, corrector i membre del Cercle Vallcorba
 

ABSTRACT:This article analyses the Institute of Catalan Studies’ new grammar with the aim of establishing whether it is useful for language professionals and whether, as is stated in the prologue, it can be regarded as a continuation of Pompeu Fabra’s line of work. The author finds room for improvement in both aspects.